VDU Apklausos


VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO STUDIJAS BAIGIANČIŲJŲ APKLAUSA (EXIT)


Mieli studentai,

Vytauto Didžiojo universitetas atlieka anoniminę apklausą ir kviečia Jus pateikti nuomonę apie studijas ir baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo procesus universitete. Taip pat norėtume sužinoti ir Jūsų karjeros planus.

Prašytume skirti 20 min. ir atsakyti į žemiau pateiktus klausimus.


  Apie privatumą
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausoje nėra Jus identifikuojančios informacijos, nebent klausime nurodyta kitaip. Jeigu atsakėte į klausimyną, kuriame buvo panaudotas būtent Jums išsiųstas asmeninis kvietimas, kuris identifikuoja, kad apklausa skirta Jums, būkite tikri, jog kvietime naudotas kodas klausimyno atsakymuose nėra išsaugomas. Privati informacija yra saugoma atskirai.