VDU Apklausos


VDU akademinio personalo profesinis tobulėjimas: poreikių tyrimas


Gerbiami Kolegos - VDU dėstytojai, mokslo darbuotojai ir dėstantys doktorantai,

Kviečiame Jus dalyvauti apklausoje, kuria siekiame išsiaiškinti VDU akademinio personalo profesinio tobulėjimo poreikius. Atliepiant sąmoningumo, atvirumo, noro tobulėti  ir siekti aukščiausios darbo kokybės principus, patyrusiems ir pradedantiesiems VDU dėstytojams bei mokslo darbuotojams siekiame sudaryti galimybę ne tik dirbti su studentais, bet skirti laiko ir savo pačių profesiniam tobulėjimui.

Apklausa – anoniminė, ji NĖRA skirta nustatyti silpnąsias profesinės veiklos puses. Apklausos rezultatų pagrindu bus formuojama įvairių profesinio tobulėjimo sričių ir formų pasiūla VDU dėstytojams. Kviečiame nuoširdžiai įvertinti, kuriose srityse, kaip, kur ir kada norėtumėte pasitobulinti, kad Jūsų pačių paskaitos ir seminarai būtų dar geresni, įdomesni, efektyvesni ir naudingesni studentams.


Šioje apklausoje yra 4 klausimai.
  Apie privatumą
Ši apklausa yra anoniminė.
Apklausoje nėra Jus identifikuojančios informacijos, nebent klausime nurodyta kitaip. Jeigu atsakėte į klausimyną, kuriame buvo panaudotas būtent Jums išsiųstas asmeninis kvietimas, kuris identifikuoja, kad apklausa skirta Jums, būkite tikri, jog kvietime naudotas kodas klausimyno atsakymuose nėra išsaugomas. Privati informacija yra saugoma atskirai.
 

PROFESINIO TOBULĖJIMO SRITYS
*1

PROFESINIO TOBULĖJIMO SRITYS (pažymėkite 5 Jums aktualiausias sritis)

 


Please select 5 answers
*2

PROFESINIO TOBULĖJIMO FORMOS (pažymėkite 2 Jums aktualiausias)


Please select 2 answers
*3

PROFESINIO TOBULĖJIMO LAIKAS  (pažymėkite 2 Jums aktualiausius)


Please select 2 answers
*4 Jūsų fakultetas (padalinys):
Pasirinkite vieną iš atsakymų: